Фин брандинг в един готов офис

За проекта

Задачата беше да се добавят фирмени елементи - лога и надписи, както и фолиа на конферентни зали, стени и врати, във вече работещ офис. В готов интериор трябва да се пипа много внимателно, затова работихме основно с пясъкоструйни фолиа, а логата разположихме на точните места и ги съобразихме като мащаб и материали със заварената обстановка.

Клиент: БГО софтуер, гр. София

Проект: „ВА Студио", изработка лога - „Ателието", фолиа - Теди Джоджова

Дата: 2015

Вижте още

Брандиране на интериори

Стана ли ви интересно?